KVKK

Kişisel Veri İşleme Politikamız

akagit.com kişisel gizliliğinizi korumaya özen göstermektedir. Bu kapsamda, toplanan verilerinizin türleri ve bunların korunma şekil ve süreçleri açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanma, işlenme, aktarma, imha amaç ve süreçleri Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Hakkında Aydınlatma metni bölümümüzde detaylı ve aydınlatıcı olarak izah edilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

A Kağıt San.ve Tic.A.Ş (“A KAĞIT” veya “Kuruluş”) kuruluşu, internet sitesi, marka / markaları, bünyesinde yer alan çalışanlar, danışmanlar, kuruluşun iştiraklari, merkez ve şubeleri, iş ortakları olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzut uyarınca Kuruluş ile irtibatı bulunan ‘İlgili Kişi’ konumundaki sizin (“İlgili Kişi”) kişisel ve özel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması ile tarafınıza Kuruluşun ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti hususunda bilgilendirme ve bu hususlarda açık rızanızın alınmsaı amacı ile işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

Ticari Elektronik İletişimi Hakkında

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETDHK”)’un 2. (ikinci) maddesi kapsamında ise; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler “ticari elektronik ileti” olarak nitelendirilmiştir. Yine mezkûr hüküm uyarınca elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ise“hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda ticari elektronik ileti; hizmet sağlayıcı olan kurum ve kuruluşların, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla tüketicilerin elektronik iletişim adreslerine gönderdikleri iletilerdir.

İleti Yönetim Sistemi ; veri sorumlusu sıfatına sahip Kuruluş’un ticari elektronik ileti izinlerini yönetmelerine, tarafınızın ise vermiş olduğu izinleri görünteleyip, yönetebilmelerine olanak sağlayan ulusal bir veri tabanı sistemi olup, KVKK ile öngörülen kişisel veri politikaları çerçevesinde mevcudiyete sahiptir.Tarafınıza ait iletişim ve sair kişisel bilgilerin İYS’ye aktarımı ve İYS veri tabanında saklanması hususunda da KVKK kapsamında yasal gereklilik bulunmaktadır. Tarafınıza gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren “üç yıl” süreyle saklanmaktadır.

İşbu metin ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, cep/ev/iş telefonu, mail adresi gibi iletişim bilgilerinizin, iş burada yazılı amaçlar ile ticari elektronik ileti gönderilmesi için alındığı, iletişim tercihlerinizi istediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin değiştirebileceğiniz, göndereceğiniz elektronik iletilerde (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) info@akagit.com mail adresine red bildiriminde bulunarak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğiniz, onay ve red bildirimlerinizin yetkili mercilere ulaştırılacağı, ancak yasal olarak zorunlu iletişimlerin her halükarda devam edeceği hususlarında bilgilendirilmektesiniz. Bu çerçevede, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme başta olmak üzere; çeşitli tanıtım, reklam, kampanya, indirim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Kuruluş adı, unvanı ve markası adı altında tarafınıza SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta / mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile her türlü bilgilendirmeden haberdar olmak amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay vermiş bulunmaktasınız.

Hangi Kişisel Verilerinizi toplamaktayız ?

– Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, yabancı vatandaşlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kimlik ve iletişim verileri gibi tanımlama verileri,

Meslek veya istihdam verileri,

Yaş, cinsiyet, hobi veya aktiviteler, zevkler, tercihler, alışkanlıklar, anket ve kampanyalara ilişkin görüş ve yaklaşımlar, anket cevapları, beğeniler, arama hareketleri, segmentler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı kimliği bilgileri ve cihaz kimliği, hassas veya yaklaşık konum gibi GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi gibi demografik veriler ve pazarlama verileri,

İnternet Sitemiz ve sosya medya sayfalarımızdan alınan yorum ve bu gibi etkileşim verileri, kişinin özgün bir şekilde tanınma ve teyit edilmesini sağlamayacak şekide Fotoğraf ve Video gibi verileri,

Vergi dairesi bilgileri, fatura detayları, şahıs şirketleri açısından şahıs şirketi unvanı, banka, kredi kartı bilgileri gibi ödeme, ticari ve mali bilgiler,

Kullanıcı adı, şifre, oturum açma,IP adresi, internet sitesi giriş ve çıkış/ziyaret bilgileri, verdiğiniz rızalara ilişkin log kayıtları, log kayıtları, çerez kayıtları, internet ağ etkinliği verileri, tarayıcı bilgileri, form bilgileri gibi işlem güvenliği verileri,

– İnternet Protokolü (IP) adresi, cihaz işletim sistemi, tarayıcı bilgisi, site ziyaret kayıtlari web sitemizde görüntülenen sayfalar ve aktiviteler, reklam etkileşimleri, log kayıtları, çerez kayıtları, internet ağ etkinliği verileri, çerez ve reklam tanıtıcısı kimliği bilgileri ve cihaz kimliği, form bilgileri gibi cihaz verileri,

– Hukuki işlemlere yönelik her türlü yazışma ve doküman gibi veriler kategorileri ile tanımlanabilmektedir.

(Üçüncü kişi hizmet ve reklam iş ortakları da otomatik olarak kişisel bilgileri toplayabilir.)

(Kişisel verileriniz için verilen rıza ve onaylar tarafınızca geri alınıncaya kadar geçerli olarak kabul görmektedir.)

Kişisel Verileriniz hangi amaçlar ile toplanmakta ve işlenmektedir ?

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığı altında yer almaktadır. İşbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. A Kağıt tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir. Kişisel verileriniz; şirket içi değerlendirme, iletişim, kullanıcı kaydı, potansiyel müşteri bilgisi elde etme, satış öncesi ve sonrası süreçlerin geliştirilmesi, müşteri portföy yönetimi, promosyon, kişiselleştirilmiş içerik, kampanya ve bilgileri sunma ve ürünlerimiz veya şirketler topluluğumuzla ilişkin broşürleri, kuponları, örnekleri, teklifleri ve diğer bilgileri iletme, kampanyalar, avantajlar, reklamların oluşturulması, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, A Kağıt internet sitesi veya diğer üçüncü taraf ortamlarda A Kağıt’a ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (internet sitesindeki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, reklam, anket vs.) yapılması, internet sitesi üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek, piyasa analizi, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetme, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, işlem güvenliği, işlem kalitesi denetimi, kontrolü, optimizasyonu, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi, kontrol, denetim, risk yönetimi, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, yasal süreçlerin yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin aktarılması nasıl gerçekleşmektedir ?

Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin aktarılması ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Aktarım Alıcı Grupları” ve “Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler” başlıkları altında yer almaktadır. Kişisel verileriniz gerektiğinde; bir sözleşmeye dayalı olarak alınan veya verilen hizmetin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, hizmetlerin ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, internet sitemiz ve A Kağıt kayıt sistemleri ile bilgi teknolojileri ve denetim süreçlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması, kullanıcıların güvenliğinin sağlaması, operasyonel yönetimlerin sürdürülmesi, tedarikçi ve aracılar, danışman, hukuk danışmanı ve avukatlar, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Hizmet verdiğimiz ve aldığımız üçüncü kişilerin kullandığı sunucuların yurtdışında olması sebebiyle kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile gerekli olduğu ölçüde ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınız, saklama süreleri ve başvuru yöntemleri nelerdir ?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamında; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ilgili mevzuat ile belirtilen sürelerden kısa olmamak üzere, sözleşmelerden doğan yükümlülükler, muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak olarak ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla gereken yasal süreler ile saklanmaktadır.

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden veya yazılı şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi:
info@akagit.com e-posta veya İkitelli OSB Mah.Heskoop, Simpaş Modern İş Merkezi G Blok No:5 Başakşehir/İstanbul posta adresine e-posta veya posta ile “KVKK Kapsamında Başvuru” açıklaması ile iletebilirsiniz.

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi, diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasını başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca başvuruda şu bilgilerin bulunması zorunludur: Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, Pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu.

WhatsApp
1
WhatsApp
A Kağıt
Merhabalar 👋
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Hello 👋
How can we help you?

مرحبا 👋
كيف يمكننا مساعدتك؟